Služby v oblasti projektovania stavieb

Ak rozmýšľate nad novostavbou, rekonštrukciou alebo prestavbou existujúcej stavby, prípadne potrebujete poradiť pri kúpe nehnuteľnosti, potom ste na správnej stránke.

V oblasti projektovania pozemných stavieb mám viac ako 20 ročné skúsenosti. Poradím Vám, usmerním Vás a zabezpečím všetko potrebné k naplneniu Vašich predstáv o lepšom bývaní alebo podnikaní od vstupných podkladov, cez štúdiu až po projekt.

Poskytnem Vám odborné poradenstvo pri rozhodovaní o realizovateľnosti Vášho zámeru ešte pred kúpou nehnuteľnosti (stavby alebo pozemku), čím predídete nečakaným ťažkostiam alebo zvýšeným nákladom.

V rámci poskytovaných služieb Vám zabezpečím kompletné spracovanie projektu pre územné alebo stavebné konanie a realizáciu stavby odborne spôsobilými projektantami. Takýto projekt podľa druhu stavby a požiadaviek stavebného úradu alebo investora môže obsahovať nasledovné časti:

 • Architektonicko-stavebné riešenie
 • Statika nosných konštrukcií a statický posudok
 • Elektroinštalácie, bleskozvod a elektrická prípojka
 • Plynoinštalácie a plynová prípojka
 • Vykurovanie
 • Zdravotechnika
 • Požiarnotechnické riešenie stavby
 • Energetický posudok stavby
 • Rozpočet a položkový výkaz výmer

Služby v oblasti projektovania stavieb

 • Projekty

  Spracujem pre Vás
  projekt na kľúč.

 • Poradenstvo

  Zbúrať či zrekonštruovať?
  Je môj pozemok vhodný?

 • Audit

  Kúpa nehnuteľností
  bez skrytých problémov.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

V prípade záujmu Vám zabezpečím aj samostatný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, tzv.riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle Vyhlášky č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov spracovaný špecialistom požiarnej ochrany.

Čo ďalej

Investícia do bývania je dôležité životné rozhodnutie.
Začnite túto cestu pod odborným dohľadom.